Start Aktualności Wysoki standard w ADAMS potwierdzony certyfikacją BRC

Wysoki standard w ADAMS potwierdzony certyfikacją BRC

W ADAMS cały rok dbamy o nasz produkt! Każdy z nas wykonuje swoją pracę z pełnym zaangażowaniem – wiemy jakie to ważne. Aby temu sprostać nieustannie szkolimy się oraz przestrzegamy obowiązujących w organizacji procedur i regulaminów. Nie zawsze jest to łatwe, ale systematyczność i zaangażowanie zespołu sprawiają, że odnosimy w tym sukces!

Pod koniec czerwca tego roku w naszej organizacji odbył się audit recertyfikujący na zgodność ze standardem BRC PM issue 6. Audytor był pod dużym wrażeniem naszej organizacji. Wypowiedzi pracowników spotkały się z pozytywnym odbiorem :)

Bardzo dziękujemy wszystkim bezpośrednio i pośrednio zaangażowanym!

Czym jest certyfikacja BRC?

W roku 2002 BRC (British Retail Consortium – Brytyjskie Konsorcjum Detalistów) wspólnie z IOP (Institute of Packaging – Instytut Opakowań) stworzyło standardy pakowania (Packaging Standards). Zawierają one wymagania dla producentów opakowań, materiałów opakowaniowych przeznaczonych dla żywności i innych wyrobów. Jest on wiodącą normą przyjętą przez głównych detalistów i firmy opakowaniowe z całego świata.

 

BRC Packaging Materials issue 6 powstał, aby pomóc producentom wywiązać się ze zobowiązań prawnych, a także zapewnić ochronę interesów konsumenta. Standard ten zwraca szczególną uwagę na jakościowe i funkcjonalne aspekty opakowań. Zawiera wymagania dotyczące higieny, otoczenia produkcji oraz badań opakowań.
 

W standardzie zawarte są wymagania nie tylko dla materiałów do opakowań żywności, ale także dla wszystkich producentów opakowań (m.in. w sektorach: szkła, plastiku, drewna, papieru, aluminium, stali).

Jakie wymagania trzeba spełnić?

BRC Packaging Materials issue 6 opiera się na kilku fundamentalnych zasadach z których wszystkie muszą znaleźć zastosowanie w przedsiębiorstwie:

  • Zaangażowanie najwyższego kierownictwa - aby system zarządzania jakością opakowań był jak najbardziej efektywny, zarząd oraz najwyższe kierownictwo przedsiębiorstwa muszą być w pełni świadomi wymagań i zaangażowania w projekt;
  • Zarządzanie ryzykiem – HARM - opiera się na analizie zagrożeń oraz zarządzeniu ryzykiem związanym z wszystkimi obszarami produkcji bezpiecznego produktu
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produktu - związane jest m.in. z zarządzaniem dokumentacją i zapisami, specyfikacjami surowców i wyrobów a także podejściem do szeroko pojętych dostawców, auditów wewnętrznych oraz działań korygujących
  • Standardy dotyczące zakładu - określenie i spełnienie oczekiwań dla środowiska produkcyjnego, utrzymania budynków i urządzeń, czyszczenia, zwalczania szkodników, gospodarki odpadami itp.;
  • Kontrola produktu i procesu - szczególnie w zakresie projektowania, rozwoju, kontroli i testowania produktów, a także kontroli procesów;
  • Personel - określa wymagania dotyczące kompetencji oraz szkolenia personelu, oraz oczekiwania dotyczące m.in. odzieży ochronnej, higieny i udogodnień dla pracowników

Skontaktuj się

ADAMS Sp. z o.o.
ul. Nowina 20, 62-081 Baranowo
Dział Handlowy 61 660 74 00 61 660 74 00 Siedziba Główna 61 650 77 77 61 650 77 77

Na skróty

Realizacja: montownia.com